Pakalpojumi

Konsultācijas un apmācības

Šodien biznesa attīstība bez IT risinājumiem nav iedomājama, tomēr tā līdzi nes daudzus riskus. Rūpējoties par jūsu biznesa ilgtspēju, mēs piedāvājam speciāli jūsu biznesam izstrādātus risinājumus un konsultācijas. (more…)

IT sistēmu izveide un uzraudzība

Ņemot vērā jūsu biznesa specifiku un vajadzības, kā arī pieejamos finanšu resursus izstrādāsim jums IT infrastruktūras risinājumus. (more…)

Drošības incidentu analīze

Operatīvi un profesionāli sniegsim atbalstu drošības incidentu gadījumos, kad tiek apdraudēta jūsu uzņēmuma informācijas sistēmu drošība – tās konfidencialitāte, integritāte un pieejamība. (more…)

Drošības pārvaldības procesu izstrāde

Lai uzņēmums spētu pārvaldīt un vadīt iespējamos IT drošības riskus vai apdraudējumus, ir svarīgi izveidot iekšējo IT drošības sistēmu un atbilstošas procedūras uzņēmumā. (more…)

Audits un drošības pārbaudes

Tikai tad, ja skaidri apzināmies iespējamos drošības riskus, mēs varam mazināt gan to iespēju iestāties, gan ietekmi uz uzņēmuma kopējo darbību. (more…)